جدیدترین آگهی های (لوازم)

جدیدترین آگهی های (خدمات)

خدمات چاپ سه بعدی در تبریز

خدمات چاپ سه بعدی در تبریز

توافقی
تبریز
توضیحات بیشتر

جدیدترین آگهی های (کامپیوتر)

فروش  فیلامنت PETG 1.75 میلی متری مارک eSun  پرینتر سه بعدی

فروش فیلامنت PETG 1.75 میلی متری مارک eSun پرینتر سه بعدی

205000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش فیلامنت PLA مواد اولیه و مصرفی درجه یک  پرینتر سه بعدی

فروش فیلامنت PLA مواد اولیه و مصرفی درجه یک پرینتر سه بعدی

140.000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش فیلامنت ABS مواد اولیه و مصرفی درجه یک پرینتر سه بعدی

فروش فیلامنت ABS مواد اولیه و مصرفی درجه یک پرینتر سه بعدی

130.000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش پرینتر سه بعدی 2040  چاپبات

فروش پرینتر سه بعدی 2040 چاپبات

4.000.000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش پرینتر سه بعدی 2020 دلتا

فروش پرینتر سه بعدی 2020 دلتا

3.000.000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش پرینتر سه بعدی

فروش پرینتر سه بعدی

3000000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش مواد اولیه  پرینتر سه بعدی در بسته های 100 گرمی

فروش مواد اولیه پرینتر سه بعدی در بسته های 100 گرمی

تماس بگیرید.
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش قطعات پرینتر سه بعدی

فروش قطعات پرینتر سه بعدی

تماس بگیرید.
تبریز
توضیحات بیشتر

جدیدترین آگهی های (آموزش)

جدیدترین آگهی های (صنعت)

جدیدترین آگهی های (بازار کار)

جدیدترین آگهی های (املاک)

جدیدترین آگهی های (ارتباط)

جدیدترین آگهی های (خودرو)

جدیدترین آگهی های (موبایل)

جدیدترین آگهی های (زیبایی و پوشاک)

دسته بندی آگهی ها
خدمات(1)
کامپیوتر(11)
صنعت(1)
خدمات چاپ سه بعدی در تبریز

خدمات چاپ سه بعدی در تبریز

توافقی
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش  فیلامنت PETG 1.75 میلی متری مارک eSun  پرینتر سه بعدی

فروش فیلامنت PETG 1.75 میلی متری مارک eSun پرینتر سه بعدی

205000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش فیلامنت PLA مواد اولیه و مصرفی درجه یک  پرینتر سه بعدی

فروش فیلامنت PLA مواد اولیه و مصرفی درجه یک پرینتر سه بعدی

140.000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش فیلامنت ABS مواد اولیه و مصرفی درجه یک پرینتر سه بعدی

فروش فیلامنت ABS مواد اولیه و مصرفی درجه یک پرینتر سه بعدی

130.000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش پرینتر سه بعدی 2040  چاپبات

فروش پرینتر سه بعدی 2040 چاپبات

4.000.000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش پرینتر سه بعدی 2020 دلتا

فروش پرینتر سه بعدی 2020 دلتا

3.000.000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش پرینتر سه بعدی

فروش پرینتر سه بعدی

3000000 تومان
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش مواد اولیه  پرینتر سه بعدی در بسته های 100 گرمی

فروش مواد اولیه پرینتر سه بعدی در بسته های 100 گرمی

تماس بگیرید.
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش قطعات پرینتر سه بعدی

فروش قطعات پرینتر سه بعدی

تماس بگیرید.
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش مواد اولیه و مصرفی( فیلامنت ) پرینتر سه بعدی

فروش مواد اولیه و مصرفی( فیلامنت ) پرینتر سه بعدی

تماس بگیرید.
تبریز
توضیحات بیشتر
خدمات پرینت سه بعدی / چاپ سه بعدی

خدمات پرینت سه بعدی / چاپ سه بعدی

تماس بگیرید.
تبریز
توضیحات بیشتر
فروش پرینتر سه بعدی چاپبات 2020 پلاس

فروش پرینتر سه بعدی چاپبات 2020 پلاس

3000000تومان
تبریز
توضیحات بیشتر